Clinic Laboratory Equipment


XF-1 Hemoglobin Meter(Vertical/Horizontal)

                                                      

Animal Hematology Analyzer
(10 Parameters)

                                                   

XF9030B Hematology Analyzer
(18 Parameters)

Price: $4760                                 

XF9030C Hematology Analyzer
(14 Parameters)

Price: $3950                                 

XF9030D Hematology Analyzer
(22 Parameters)